Kukuruz

KUKURUZ

Kukuruz je prema prinosima najzastupljenija žitarica u svetu.

Kukuruz se najviše koristi u prehrani stoke i  kao sirovina u prehrambenoj, hemijskoj i tekstilnoj industriji. Iako pomalo zanemaren u ljudskoj ishrani, kukuruz je vrlo zdrava i hranljiva namirnica.
U prosečnom domaćinstvu kukuruz se najviše koristi u obliku kukurnog brašna i kokica. Što se tiče vrsta kukuruza, u ishrani najviše koristimo šećerac i kokičar.